Thẻ

Mới vừa chụp xong bộ hình mới

dzui thiệt là dzui

hêhê

đợi chừng năm sau sẽ có hình cho mấy bạn chiêm ngưỡng hà

hêhê

Advertisements