Thẻ

, , ,

.

.

“Nhật xuất đông phương, duy ngã bất bại.”

.

.

Photobucket

.

.

Nhất khai đầu, khí tượng vạn thiên, bôn lưu giang thủy, tòng thượng nhi hạ, giang hồ khí tức, nghênh diện nhi lai.

.

.

Photobucket

.

.

“Thương hải tiếu, thao thao lưỡng ngạn triều, phù trầm tùy lãng, chích kí kim triêu.

.Thương thiên tiếu, phân phân thế thượng triều, thùy phụ thùy thắng xuất, thiên tri hiểu.”

.

.

Photobucket

.

.

Photobucket

.

.

Photobucket

.

.

Photobucket

.

.

Photobucket

.

.

Photobucket

.

.

“Giang sơn tiếu, yên vũ diêu.”

.

.

Photobucket

.

.

“Đào lãng đào tẫn, hồng trần tục thế kỉ đa kiều.
Thanh phong tiếu, cánh nhạ tịch liêu, hào tình hoàn thặng liễu nhất khâm vãn chiếu. “

.

.

Photobucket

.

.

“Thương sinh tiếu, bất tái tịch liêu, hào tình nhưng tại, si si tiếu tiếu.”

.

.

Photobucket

.

.

Photobucket

.

.

Photobucket

.

.

“Đông Phương Bất Bại. Bất thắng nhân sinh nhất trường túy”

.

.

Photobucket

.

.

……………………..

.

.

Photobucket

Advertisements